Näkökulmia muistisairauteen

Haastattelemme alan mielenkiintoisimpia asiantuntijoita ja kerromme uusimmasta tutkimustiedosta. Asioita, jotka kiinnostavat juuri nyt.

Uusimmat jutut

Muisti vaatii huolenpitoa

Muisti vaatii huolenpitoa

Jos mieleen painaminen onnistuu, asia voi säilyä muistissa läpi elämän. Aivotutkija Minna Huotilainen kertoo, mikä on muistille hyväksi.

lue lisää
Musiikin jättämä jälki ei katoa

Musiikin jättämä jälki ei katoa

Musiikki voi helpottaa omaishoitajan ja muistisairaan ihmisen arkea. Musiikki toimisi hoitotyökaluna kodin lisäksi muissakin hoitopaikoissa, jos musiikkia käytettäisiin suunnitellusti ja säännöllisesti.

lue lisää
Diagnoosi voi parantaa elämänlaatua

Diagnoosi voi parantaa elämänlaatua

Usein geriatri Jussi Ripsaluoma epäilee vahvasti jo potilaan kanssa keskustellessaan, että tällä on muistisairaus. Diagnoosi vaatii aina sen, että muiden sairauksien mahdollisuus suljetaan pois.

lue lisää
Kiellettyjä tunteita ei ole

Kiellettyjä tunteita ei ole

Pari- ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilä tietää omakohtaisesti, että puolison sairastaessa tunteiden kirjo on valtava. Yksikään tunteista ei ole virheellinen, ja vaikeatkin on tärkeää tunnistaa. Jos tunteita ei tunnista ja pääse purkamaan, aiheutuu lisää pahoinvointia. Välilä kannustaa puolisoaan hoitavia vertaistukiryhmiin.

lue lisää
Selkokielisyys edistää yhdenvertaisuutta

Selkokielisyys edistää yhdenvertaisuutta

Memocaten tieteellinen johtaja, professori Camilla Lindholm kertoi Etnimu-toiminnan järjestämässä keskustelutilaisuudessa haluavansa parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden terveyslukutaitoa edistämällä selkokielisten materiaalien tuottamista.

lue lisää
Muistiviikko alkaa

Muistiviikko alkaa

Valtakunnallista muistiviikkoa vietetään viikolla 38 eli 16.-22.9.2019. Muistiliiton perustama teemaviikko tuo esiin muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeutta hyvään ja omannäköiseen elämään.

lue lisää
Tutkimus kuuluu käyttöön

Tutkimus kuuluu käyttöön

Tutkija Camilla Lindholm haluaa edistää työllään ihmisten hyvinvointia. Muistisairaiden hoitajille koulutusta tarjoavassa Memocate-yrityksessä sopiva väylä lisätä tutkimuksen vaikutusta näyttää löytyneen.

lue lisää

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti tilausjaksosi aikana.

Hyviäkin uutisia julkaisussa on. Muistisairaiden määrä suhteessa väestömäärään on reilun kymmenen vuoden aikana pienentynyt. Vuonna 2008 suomalaisista 1,94 % sairasti muistisairautta, kun taas vuonna 2019 % lukema oli laskenut 1,74 %:iin. Myös tässä suuntaus on sama kuin muualla Euroopassa.

Vertailtaessa koko Euroopan laajuisesti muistisairaiden henkilöiden määriä eri ikä- ja sukupuoliryhmissä, löydettiin vain kolme ryhmää, joissa sairastuneiden osuus koko väestöstä oli vuonna 2018 suurempi kuin vuonna 2008. Näitä olivat 65-69 vuotiaat naiset sekä 75-79 vuotiaat naiset ja miehet.

Sairastavuuden pienenemiseen uskotaan vaikuttaneen sekä perusterveydenhuollon parannukset että kansanterveydelliset kampanjat, joiden avulla muistisairauden riskitekijöitä on saatu vähennettyä. Panostuksia on tehty muun muassa sydän- ja verisuonitautien hoitoon ja ehkäisyyn, tupakoinnin vähenemiseen ja liikkumisen lisäämiseen. Tulokset näistä näkyvät muidenkin sairauksien vähenemisenä. Jotta kehityssuunta saadaan pysymään samana, toivotaan aiheesta lisää tutkimusta.