Memocate yhteistyöhön Helsingin kaupungin geriatrian poliklinikan kanssa

Memocaten verkkokurssin käy läpi ensin koko henkilöstö, jonka jälkeen se liitetään osaksi uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa.
11.12.2019

Geriatrian poliklinikan ylilääkärinä toimii Marja-Liisa Laakkonen.

Helsingin kaupungin geriatrian poliklinikan henkilöstö kehittää osaamistaan vuorovaikutuksesta muistisairaiden henkilöiden kanssa Memocate verkkokurssin avulla. Memocate verkkokurssi on koko henkilöstön käytössä kolme kuukautta, jonka jälkeen pysyvään käyttöön jää yksi kurssilisenssi, joka toimii uusien työntekijöiden perehdytyksen apuvälineenä.

Verkkokurssi koostuu monipuolisesta oppimismateriaalista. Oppimista syvennetään tietotekstien, potilastarinoiden, verkkoluentojen, animaatioiden, sarjakuvien ja tehtävien kautta. Kurssin soveltuvuutta perehdytysmateriaaliksi lisää se, että seitsemän yleisimmän muistisairauden perusteet käydään läpi.

Memocaten toimistusjohtaja Heikki Viitanen ja sisällöntuottaja Sanna Kaski esittelivät verkkokurssin sisältöä geriatrian poliklinikan koulutuspäivässä Hotel Arthurissa.

Neuvottelut yhteistyöstä aloitettiin, kun osastonhoitaja Paula Kekoni tutustui verkkokurssiin sen oltua avoin kaikille syyskuun eli Maailman Alzheimer-kuukauden ajan. Kekoni totesi kurssin sisältävän asioita, joita jokaisen muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelevän tulisi tietää.

Laakson sairaalassa sijaitsevalla geriatrian poliklinikalla tehdään yli 75-vuotiaille helsinkiläisille selvityksiä, jotka painottuvat muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymisen tutkimuksiin. Olemme iloisia aloittaessamme yhteistyön alan parhaimpien asiantuntijoiden kanssa!

Verkkokurssi avautuu geriatrian poliklinikan henkilökunnalle joulukuun aikana.
Sanna Kaski

Sanna Kaski

Sanna Kaski on Memocaten sisällöntuottaja. Hän on suomen kielen ja viestinnän asiantuntija (FM) sekä sairaanhoitaja.

Katso myös nämä

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti tilausjaksosi aikana.

Share This