Lähteet

Mitkä ovat yleisimmät muistisairaudet?

Onko sinullekin käynyt näin?

Vuorovaikutus

Miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen?

Kohti parempaa vuorovaikutusta

Neuvoja omaiselta omaiselle

Anna läheisellesi aikaa sopeutua sairauteen
Kohtele muistisairasta kuin aikuista
Vaali läheisellesi merkityksellisiä asioita
Kunnioita muistisairaan todellisuutta
 • Lindholm Camilla (2015) Parallel Realities: The Interactional Management
  of Confabulation in Dementia Care Encounters. Research on Language and Social Interaction, 48:2, 176-199.
 • Semi, Taina. 2015. Mieleen tatuoitu minuus. Espoo: GeroArtist Oy
Tue läheisesi toimintakykyä
 • Hallikainen, Merja. Mönkäre, Riitta. Nukari, Toini & Forder, Marjo (toim.). 2014. Muistisairaan kuntouttava hoito. Helsinki: Duodecim.
 • Hallikainen, Merja. Mönkäre, Riitta. Nukari, Toini (toim.). 2017. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt. Helsinki: Duodecim.
 • Rabins, Peter V., Lyketsos, Constantine G. & Steele, Cynthia D. 2006. Practical Dementia Care. Second edition. Oxford: Oxford University Press.
Kokeile, olisiko kuvista apua
 • Laaksonen, Ritva. Rantala, Leena & Eloniemi-Sulkava, Ulla. 2004. Ymmärrä – tule ymmärretyksi. Vuorovaikutus dementoituneen kanssa. Helsinki: Suomen dementiahoitoyhdistys ry.
 • Papunet – Selkeää ja saavutettavaa viestintää. Verkkopalvelu. Kehitysvammaliitto ry.
 • Suominen, Sari. Maimonen, Helena & Salonen, Silja. 2015. Muistisairaan toimintakykyä tukevat kuvakortit power-point. Innokylä – avoin innovaatioyhteisö.

Muistisairaan ja omaishoitajan välinen suhde

 • Ablitt, Astri; Jones, Gregory V. & Muers, Jane (2009) Living with dementia: A systematic review of the influence of relationship factors. Aging & Mental Health, 13:4, 497−511.

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?