OSA 2 / 7

Aivoverenkiertosairauden muistisairaus

Monia keskenään hyvin erilaisiakin tiloja

Keskeiset alatyypit: pienten suonten tauti, suurten suonten tauti ja infarktien jälkitilat

Yhdistyy usein Alzheimerin tautiin

Jatka lukemista alla

Monia keskenään hyvin erilaisia tiloja

Aivoverenkiertosairauden muistisairauksiksi lasketaan monenlaisia keskenään hyvin erilaisiakin tiloja. Osa niistä on joillakin tiedonkäsittelyn osa-alueilla ilmeneviä rajallisia oireita ja osa oirekuvaltaan laaja-alaisia, eteneviä ja vaikeaan muistisairauteen johtavia tiloja.

Keskeisiä alatyyppejä ovat:

  • Pienten suonten tauti
  • Suurten suonten tauti
  • Tiedonkäsittelyn kannalta tärkeällä alueella olevien infarktien aiheuttamat tilat

Yhdistyy usein Alzheimerin tautiin

Aivoverenkiertosairauden muistisairauden esiintyminen yhdessä Alzheimerin taudin kanssa on yleistä erityisesti iäkkäämmillä henkilöillä. Tämä johtuu siitä, että kyseisillä sairauksilla on monia yhteisiä vaaratekijöitä, kuten korkea verenpaine, suuri kolesterolipitoisuus, diabetes ja ikääntyminen. Vähintään joka toisella yli 80 vuotiaalla Alzheimerin tautia sairastavalla henkilöllä on myös aivoverenkiertosairaus.

Muistisairaudet

Alzheimerin tauti

Lue lisää

Muistisairaudet

Otsa-ohimolohkorappeumat

Lue lisää

Muistisairas isovanhempi ei ole mörkö

Lue lisää

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?