Koulutuksessamme opit keinoja muistisairaan parempaan kohtaamiseen

Koulutukseemme ovat jo osallistuneet

Vuorovaikutus muistisairaan kanssa -koulutus

Muistisairauksien aiheuttamiin neurokognitiivisiin häiriöihin kuuluu muistivaikeuksien lisäksi haasteita toiminnanohjauksessa sekä kielellisiä häiriöitä. Muistisairaan henkilön kyky ilmaista itseään ja tulkita toisten viestejä vaikeutuu. Muistisairaan ja häntä hoitavan ammattilaisen välille kehittyy helposti vuorovaikutushaasteita, kun osapuolet eivät ymmärrä toisiaan tai heidän näkemyksensä todellisuudesta eivät kohtaa. Muistisairauden aiheuttama turvattomuudentunne voi johtaa käytöshäiriöihin. Näihin haasteisiin keskitytään tässä muistisairauden parissa työskenteleville ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa. Koulutus pohjautuu professori Camilla Lindholmin Helsingin yliopistossa tekemään tutkimukseen.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö
Koulutuksen päätavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja muistisairaiden henkilöiden välistä vuorovaikutusta. Koulutuksen jälkeen ammattilaiset ymmärtävät, miten muistisairaus vaikuttaa sairastuneen arkeen ja käyttäytymiseen, ja osaavat muokata omaa vuorovaikutustaan muistisairaalle sopivaksi. Tätä kautta hoivatilanteiden laatu paranee.

Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä, työn ohessa tehtävistä harjoituksista sekä verkkotyöskentelystä.

1 kuukausi

Tilauskoulutus lähihoitajille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Vähintään 10 osallistujaa.

Sisältää todistuksen sekä pysyvän pääsyn oppimisyhteisöön verkossa

240€

 sis. ALV

per osallistuja

Ota yhteyttä

 

Vuorovaikutus muistisairaan kanssa -verkkokurssi

Verkkokurssilla käydään kattavasti läpi eri muistisairaudet ja niiden vaikutukset vuorovaikutukseen.

Koulutuksen päätavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja muistisairaiden henkilöiden välistä vuorovaikutusta. Koulutuksen jälkeen ammattilaiset ymmärtävät, miten muistisairaus vaikuttaa sairastuneen arkeen ja käyttäytymiseen, ja osaavat muokata omaa vuorovaikutustaan muistisairaalle sopivaksi. Tätä kautta hoivatilanteiden laatu paranee.

3 kuukauden lisenssi

Niin ammattilaisille kuin omaisillekin

Sisältää todistuksen suorituksesta. Tukee yksilöllistä- ja ryhmäoppimista

56€  

sis. ALV

Ota yhteyttä

Memocate-koulutuspäivät

Muistisairaan kohtaaminen -koulutuspäivä

Tämä koulutuspäivä on kevyempi versio Memocate-koulutuksesta. Se soveltuu erityisesti satunnaisesti muistisairaiden kanssa työskenteleville henkilöille, kuten lääkäreille, esimiehille ja fysioterapeuteille. Päivän aikana käydään läpi yleisimmät muistisairaudet ja niistä johtuvat vuorovaikutusmuutokset sekä opitaan keinoja hyvään kohtaamiseen.

Hoitajille, esimiehille ja lääkäreille

Pyydä tarjous

Avain laadukkaaseen vuorovaikutukseen

Avain laadukkaaseen vuorovaikutukseen

Lisää muistisairaiden henkilöiden hyvinvointia paremman vuorovaikutuksen avulla

Pohjana tiede

Koulutuksemme taustalla on Camilla Lindholmin Helsingin yliopistossa tekemä pitkäaikainen muistisairauksia ja vuorovaikutusta koskeva tutkimustyö.

Osallisuus ja tuki

Tavoitteemme on lisätä iloa ja hyviä kohtaamisia hoitoympäristöihin. Hoitotyön laadun parantuessa sekä asiakkaat että henkilökunta voivat paremmin.

Varaa koulutus,

opi muistisairauksista.


Tai

Jätä yhteydenottopyyntö


Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti tilausjaksosi aikana.