Mitkä ovat yleisimmät
muistisairaudet?

Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää muistia ja muita tiedonkäsittelyn osa-alueita. Muistisairauksia pidetään kansantauteina ja niitä sairastavien ihmisten määrä kasvaa tulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ja uusia sairastuneita ilmaantuu vuosittain noin 14 500.

Tässä esittelemme seitsemän yleisintä muistisairautta.

Osa 1 / 7

Alzheimerin tauti

Kattaa jopa 70 % kaikista etenevistä muistisairauksista. Kaksi eri sairausmuotoa: harvinainen varhain alkava perinnöllinen muoto ja yleisempi myöhäisellä iällä todettava muoto.

Osa 2 / 7

Aivoverenkiertosairauden muistisairaus

Monia keskenään hyvin erilaisiakin tiloja. Keskeiset alatyypit: pienten suonten tauti, suurten suonten tauti ja infarktien jälkitilat. Yhdistyy usein Alzheimerin tautiin.

Patologisiin Lewyn kappale muutoksiin liittyvät sairaudet

Osa 4 / 7

Parkinsonin taudin muistisairaus

Parkinsonin tauti alkaa liikehäiriöillä, kuten hitaudella, jäykkyydellä ja lepovapinalla. Noin 30 % Parkinsonin tautia sairastavista henkilöistä kärsii muistisairaudesta. Tiedonkäsittelyoireet ovat samantyyppisiä kuin Lewyn kappale taudissa.

Osa 3 / 7

Lewyn kappale -tauti

Selväpiirteiset näköharhat ovat yleisiä. Vireystila ja toimintakyky voivat vaihdella nopeastikin. Myöhemmässä vaiheessa voi tulla samantyyppisiä liikehäiriöitä kuin Parkinsonin taudissa.

Osa 4 / 7

Parkinsonin taudin muistisairaus

Parkinsonin tauti alkaa liikehäiriöillä, kuten hitaudella, jäykkyydellä ja lepovapinalla. Noin 30 % Parkinsonin tautia sairastavista henkilöistä kärsii muistisairaudesta. Tiedonkäsittelyoireet ovat samantyyppisiä kuin Lewyn kappale taudissa.

Otsa-ohimolohkorappeumat

Osa 5 / 7

Otsalohkodementia

Yleisin otsa-ohimolohkorappeuman muoto. Estottomuus ja arvostelukyvyttömyys voivat lisääntyä. Henkilö ei usein itse koe olevansa sairas.

Osa 6 / 7

Etenevä sujumaton afasia

Keskeistä on puheen tuottamisen häiriöt. Myös kirjoittamisessa ja lukemisessa voi olla häiriöitäPuheen ymmärtäminen ei yleensä vahingoitu.

Osa 7 / 7

Semanttinen dementia

Sisältää vaikeuksia ymmärtää, mitä sanat tarkoittavat. Oireena on myös vaikeus nimetä asioita. Puhe voi kuulostaa pinnallisesti sujuvalta, mutta olla merkitykseltään tyhjää.

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?