OSA 6 / 7

Etenevä sujumaton afasia

Keskeistä on puheen tuottamisen häiriöt

Myös kirjoittamisessa ja lukemisessa voi olla häiriöitä

Puheen ymmärtäminen ei yleensä vahingoitu

Jatka lukemista alla

Etenevässä sujumattomassa afasiassa keskeistä on puheen tuottamisen häiriö. Sairastuneen puhe muuttuu hitaaksi ja vaivalloiseksi ja sisältää paljon kielioppi- ja äännevirheitä. Sairastuneen on usein hankala löytää oikeita sanoja. Kirjoittamisessa ja lukemisessa voi olla ongelmia. Puhutun kielen ymmärtäminen säilyy usein hyvin.

Muistisairaudet

Semanttinen dementia

Lue lisää

Vuorovaikutus

Miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen?

Lue lisää

Vuorovaikutus

Kokeile, olisiko kuvista apua

Lue lisää

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?