OSA 7 / 7

Semanttinen dementia

Sisältää vaikeuksia ymmärtää, mitä sanat tarkoittavat

Oireena on myös vaikeus nimetä asioita

Puhe voi kuulostaa pinnallisesti sujuvalta, mutta olla merkitykseltään tyhjää

Jatka lukemista alla

Semanttiselle dementialle ominaista on sanojen ja asioiden merkityssisältöjen katoaminen. Selvimmin tämä tulee ilmi siten, että henkilö ei ymmärrä, mitä sanat tarkoittavat ja asioiden nimeäminen ei aina onnistu. Hänen puheensa voi kuulostaa pinnallisesti sujuvalta, mutta olla merkitykseltään tyhjää. Henkilö voi kuitenkin kyetä lukemaan ääneen sekä kirjoittamaan sanelusta vaikka hän ei ymmärtäisikään tekstin sisältöä.

Merkitysten häviäminen ulottuu usein kielellisiä toimintoja laajemmalle. Sairastuneella voi olla ongelmia näönvaraisessa hahmottamisessa sekä kasvojen ja esineiden tunnistamisessa. Myös empatiakyky voi heikentyä sekä tulla poikkeavaa kiinnostusta rahaan ja säästämiseen.

Muistisairaudet

Otsalohkodementia

Lue lisää

Muistisairaudet

Etenevä sujumaton afasia

Lue lisää

Vuorovaikutus

Neuvoja omaiselta omaiselle

Tutustu

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?