Osa 5 / 7

Otsalohkodementia

Yleisin otsa-ohimolohkorappeuman muoto

Estottomuus ja arvostelukyvyttömyys voivat lisääntyä

Henkilö ei usein itse koe olevansa sairas

Jatka lukemista alla

Otsalohkodementia on selkeästi yleisin otsa-ohimolohkorappeuman muoto. Keskeisiä oireita ovat persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutokset. Estottomuus, tahdittomuus, arvostelukyvyttömyys ja huolettomuus saattavat lisääntyä.

Estottomuus voi ilmetä siten, että sairastunut sanoo tai tekee asioita, joita hän ei aiemmin olisi sanonut tai tehnyt. Hän voi esimerkiksi tehdä sopimattomia ehdotuksia tai puhua runsaasti seksuaalissävytteisiä asioita. Empatiakyky voi olla heikentynyt. Henkilö ei usein itse koe olevansa sairas.

Yleisiin oireisiin kuuluu myös aloitekyvyttömyys, apaattisuus ja keskittymiskyvyn puute. Ilman ulkopuolisia ärsykkeitä sairastunut saattaa vain istua tekemättä mitään. Toisaalta hänen toimintansa voi olla myös hyvin impulsiivista, jolloin hän toimii eteen tulevien ärsykkeiden mukaan riippumatta siitä, onko se mielekästä. Hän saattaa esimerkiksi tyhjentää pöydällä olevan lasin välittömästi vaikka se kuuluisi toiselle henkilölle.

Tyypillisiä oireita ovat myös tiedonkäsittelyn hitaus sekä asioihin ja tekemisiin juuttuminen. Myös puheen tuottamisessa on usein vaikeuksia. Sairastunut saattaa toistaa samaa sanaa, tavua tai fraasia. Myös puheenaiheet voivat olla jatkuvasti samoja ja lopulta puhe loppua kokonaan. Myöhemmin saattaa kehittyä myös kehollisia oireita, kuten kävelyvaikeuksia, hidasliikkeisyyttä ja jäykkyyttä.

Muistisairaudet

Etenevä sujumaton afasia

Lue lisää

Vuorovaikutus

Muistisairaan ja omaishoitajan välinen suhde

Lue lisää

Vuorovaikutus

Vinkkejä Camilla Lindholmilta

Tutustu

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?