Vinkkejä Camilla Lindholmilta

Professori Camilla Lindholm antaa käytännöllisiä neuvoja siitä, miten vuorovaikutus muistisairaan henkilön kanssa onnistuu parhaiten.

Katso videot

Luento 1: Kielelliset keinot

Kielitieteilijän neuvot siitä, minkälaisilla keskustelutavoilla, lauseilla ja sanoilla voit parhaiten auttaa muistisairasta henkilöä ilmaisemaan itseään ja osallistumaan vuoropuheluun.

Luento 2: Ei-kielelliset keinot

Ei-kielellisiin keinoihin kuuluvat esimerkiksi ilmeet, eleet, katsekontakti ja puheen sävelkorkeus. Camilla Lindholm antaa ohjeita näiden hyödyntämisestä.

Luento 3: Ympäristöön liittyvät asiat

Ympäristöön liittyviin asioihin kuuluvat fyysinen ympäristö sekä ympärillä olevat ihmiset ja heidän toimintansa. Camilla Lindholm kertoo, miten ympäristöä muokkaamalla voi parantaa vuorovaikutusta.

Vuorovaikutus

Miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen?

Lue lisää

Vuorovaikutus

Muistisairaan ja omaishoitajan välinen suhde

Lue lisää

Ajankohtaista

Tutkimus kuuluu käyttöön

Lue lisää

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?