Muistisairaan ja omaishoitajan välinen suhde

Monet asiat vaikuttavat siihen, minkälainen muistisairaan ja omaishoitajan keskinäinen suhde on. Samoin kuin missä tahansa ihmissuhteessa, kummankin osapuolen persoonallisuuden piirteillä, elämänhistorialla ja hyvinvoinnilla on merkitystä. Takana on myös yhdessä elettyä elämää. Sairastumista edeltävän suhteen laadulla onkin merkittävä vaikutus nykyhetkeen.

Jatka lukemista alla

Tutkimusten pohjalta on luotu neljä eri suhdemallia: jatkuvuus, vastavuoroisuus, eriytyneisyys ja velvollisuus. Jaottelu pohjautuu siihen, miten omaishoitaja kokee muistisairauden mukanaan tuomat muutokset, mihin hänen motivaationsa toimia omaishoitajana pohjautuu ja minkälainen suhde omaishoitajalla ja muistisairaalla on ollut aiemmin. Käymme läpi nämä neljä suhdemallia ja voit miettiä, tuntuuko jokin niistä tutulta.

Jatkuvuus

Pyrit pitämään mielessäsi, minkälainen läheisesi oli ennen sairastumistaan. Huomaat hänen pienetkin positiiviset reaktionsa ja suhtaudut myönteisesti rooliisi omaishoitajana. Te kumpikin koette, että välillänne on lämminhenkistä kumppanuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Tähän suhdemalliin liittyy kuitenkin myös haasteita. Sinun voi olla vaikea havaita muistisairauden mukanaan tuomia muutoksia ja rajoitteita. Tällöin kokemuksesi läheisesi tilanteesta ja toimintakyvystä ei enää vastaa todellisuutta. On riskinä, että tilanteen vakavuus realisoituu viiveellä ja äkillisesti aiheuttaen voimakasta kärsimystä.
On mahdollista pysyä tässä suhdemallissa pitkäänkin, mutta myöhemmin voi tapahtua siirtymä eriytyneisyyden tai velvollisuuden suhdemalleihin.

Vastavuoroisuus

Ymmärrät muistisairauden mukanaan tuomat muutokset. Olet motivoitunut hoitamaan läheistäsi, koska hän on aiemmin pitänyt huolta sinusta tai ainakin uskot, että hän hoitaisi sinua, jos roolit olisivat toisinpäin.

Samoin kuin jatkuvuuden suhdemallissa, suhtaudut rooliisi omaishoitajana myönteisesti ja koette läheisesi kanssa yhteenkuuluvuutta. Tässä suhdemallissa sinulla on kuitenkin realistisempi käsitys muistisairauden etenemisestä ja kykenet sopeutumaan jatkuvaan muutokseen. Se on haastavaa, mutta suojaa voimakkailta menetyksen ja surun tunteilta, joihin tilanteen äkillinen ja viiveellä tapahtuva realisoituminen johtaisi.

Eriytyneisyys

Koet, että läheisesi on radikaalisti muuttunut siitä, minkälainen hän oli ennen sairastumistaan. Teidän keskinäisen suhteenne vuoksi olet halukas toimimaan omaishoitajana, mutta et itse enää odota saavasi läheiseltäsi mitään. Olet asiallinen suhteessa läheiseesi, mutta teidän välisessä vuorovaikutuksessa on vain vähän yksilöllisyyttä tai tunteiden osoittamista.

Koet roolisi omaishoitajana positiivisena, negatiivisena tai sekoituksena kumpaakin. Etäännyttämällä itsesi tilanteesta suojaudut voimakkailta tunteilta, joita muistisairaan kanssa joutuu kohtaamaan.

Tämä suhdemalli ei usein kovinkaan hyvin vastaa läheisesi tarpeita. Tilannetta voi helpottaa tuki, jonka avulla löydät läheisestäsi vanhoja tuttuja piirteitä. Toisaalta voit myös kokea, että läheisyyden lisääminen välillenne on ylivoimaista.

Velvollisuus

Koet, että olet esimerkiksi moraalisista syistä velvoitettu hoitamaan läheistäsi. Suhteenne ei ole ennen läheisesi sairastumistakaan ollut kovin vahva ja sairastumisen jälkeen läheisyyden tunteet ovat joko minimaalisia tai puuttuvat kokonaan.

Koet omaishoitajuutta kohtaan joko sekamuotoisia tai pelkästään negatiivisia tunteita. Moraalisesta näkökulmasta koet roolisi tärkeänä, mutta olet myös erityisen altis stressille ja uupumukselle.

Mitä olet mieltä näistä suhdemalleista?

Tunnistatko jonkun tai sekoituksen useammasta mallista omaksesi? Vai jääkö jokin tärkeä näkökulma näissä huomaamatta?

Jos tunnistit jonkin suhdemallin omaksesi, niin miten se näkyy arjessasi? Mihin olet siinä tyytyväinen tai mihin haluaisit muutoksen?

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Vuorovaikutus

Vaali läheisellesi merkityksellisiä asioita

Lue lisää

Vuorovaikutus

Vinkkejä Camilla Lindholmilta

Tutustu

Ajankohtaista

Muistisairas isovanhempi ei ole mörkö

Lue lisää

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?