Kohti parempaa
vuorovaikutusta

Miten yhteys säilyisi mahdollisimman hyvänä muistisairaudesta huolimatta? Asiantuntijan ja vertaisten vinkkejä, tutkittua tietoa sekä keskusteluja.

Jatka lukemista alla

Vinkkejä Camilla Lindholmilta

Katso videoilta käytännöllisiä neuvoja vuorovaikutuksen parantamisesta

Neuvoja omaiselta omaiselle

Lue ja keskustele erilaisista suhdemalleista

Muistisairaan ja omaishoitajan
välinen suhde

Vertaisneuvoja vuorovaikutuksen kehittämisestä ja ylläpitämisestä

Validaatiomenetelmä

Tutustu Naomi Feilin tunnettuun vuorovaikutusmenetelmään

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?