Vuorovaikutus

Vuorovaikutus tapahtuu ihmisten välisissä kohtaamisissa, ja se voi olla joko sanallista tai sanatonta. Yksi perustarpeistamme on olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Vuorovaikutuksen parantaminen nostaa kummankin osapuolen elämänlaatua.

Miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen?

Lue, miten kyky ilmaista itseään, ymmärtää muita ja osallistua keskusteluihin voi sairauden myötä muuttua.

Kohti parempaa vuorovaikutusta

Erilaisia näkökulmia vuorovaikutuksen parantamisesta ja ylläpitämisestä

Kysy asiantuntijalta

Asiantuntijamme vastaavat kysymyksiin, jotka käsittelevät vuorovaikutusta muistisairaan henkilön kanssa tai ympäristön kehittämistä muistiystävälliseksi. Haluaisitko kysyä neuvoa johonkin arjen tilanteeseen?

Haasteellisia tilanteita

Otamme sarjakuvien kautta käsittelyyn arkielämän pulmia ja yhdessä pohdimme ratkaisuehdotuksia niihin.

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?