Otsa-ohimolohkorappeumat

Otsa-ohimolohkorappeumat ovat ryhmä eteneviä sairauksia, jotka vaurioittavat erityisesti aivojen otsalohkoja. Ne alkavat usein 45 ja 64 vuoden välillä eli aikaisemmin kuin muut muistisairaudet. Suomessa otsa-ohimolohkorappeumia sairastavia henkilöitä on alle tuhat. Tarkkoja syitä sairastumiselle ei tiedetä, mutta perimällä ja siihen liittyvillä geenivirheillä on todennäköisesti keskeinen merkitys.

Otsa-ohimolohkorappeumat jaetaan kolmeen lajiin:

Vaikka otsa-ohimolohkorappeumat kuuluvat muistisairauksiin, kehittyvät muistivaikeudet usein vasta myöhemmin. Alkuvaiheessa painottuvat alalajista riippuen joko käyttäytymisen ja persoonallisuuden muutos tai kielelliset vaikeudet.

Muistisairaudet

Otsalohkodementia

Lue lisää

Muistisairaudet

Etenevä sujumaton afasia

Lue lisää

Muistisairaudet

Semanttinen dementia

Lue lisää

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?