OSA 3 / 7

Lewyn kappale -tauti

Selväpiirteiset näköharhat ovat yleisiä

Vireystila ja toimintakyky voivat vaihdella nopeastikin

Myöhemmässä vaiheessa voi tulla samantyyppisiä liikehäiriöitä kuin Parkinsonin taudissa

Jatka lukemista alla

Lewyn kappale -tauti on 50-80 vuoden iässä alkava etenevä muistisairaus, jonka oireet vaihtelevat voimakkaasti ihmisestä toiseen. Arviot siitä, kuinka monella kaikista etenevää muistisairautta sairastavista on Lewyn kappale -tauti, vaihtelevat 10-20 % välillä.

Lisääntyvä epävarmuus

Ensimmäisiä oireita ovat usein muutokset käyttäytymisessä. Aiemmin hyvin sujuneiden asioiden hoitaminen voi muuttua vaikeaksi, hitaaksi ja epävarmaksi. Sairastuneella voi olla avaruudellisen hahmottamisen vaikeutta, joka hankaloittaa tilojen, muotojen ja etäisyyksien havainnoimista. Tämä voi vaikeuttaa esimerkiksi kirjoittamista, lukemista, piirtämistä ja autolla ajamista sekä johtaa eksymisiin tutussakin ympäristössä.

Keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmat voivat johtaa tavaroiden häviämiseen, koska sairastuneen on vaikea painaa mieleensä, mihin hän niitä laittaa. Taudin alkuvaiheessa ei välttämättä ole muistiongelmia, mutta sairauden edetessä niitä usein ilmaantuu.

Näköharhat ja muut psykoottiset oireet

Taudille tyypillisiä piirteitä ovat toistuvat yksityiskohtaiset näköharhat. Tyypillisimmin niitä ilmestyy ilta- ja yöaikaan. Sairastunut saattaa pystyä tarkasti kuvailemaan näkemiään ihmisiä, eläimiä ja maisemia ja tiedostaa ne harhoiksi. Näköharhat aiheuttavat usein voimakasta ahdistusta niihin liittyvän hulluksi tulemisen pelon vuoksi.

Myös harhaluuloisuutta ja kuulohallusinaatioita voi esiintyä, mutta ne ovat harvinaisempia. Potilaalla saattaa olla esimerkiksi perusteettomia epäilyjä siitä, että hänen tavaroitaan varastetaan tai hänen puolisonsa on uskoton. Lewyn kappale -tautia sairastavat henkilöt ovat usein myös hyvin herkkiä psykoosilääkkeille ja pienetkin määrät voivat aiheuttaa sekavuutta ja liikuntakyvyttömyyttä.

Vireystilan voimakkaat vaihtelut

Lewyn kappale tautiin voi liittyä myös voimakkaita vaihteluita vireystilan ja muun voinnin suhteen. Toimintakyky voi vaihdella paljon samankin vuorokauden sisällä, jolloin elämän suunnitteleminen on vaikeaa.

Jäykkyys ja muut vaikeudet liikkumisessa

Lewyn kappale -tautiin liittyy usein myös samantyyppisiä liikehäiriöitä kuin Parkinsonin taudissa. Näihin kuuluu jähmeyttä, jäykkyyttä, hitautta ja tasapainovaikeuksia. Hienomotoriikan heikentymisen vuoksi esimerkiksi paidan napittaminen tai kengännauhojen solmiminen voi olla hankalaa.

Kävelyvaikeuksiin kuuluu askelpituuden lyhenemistä sekä myötäliikkeiden heikentymistä, jonka huomaa siitä, että kädet eivät heilahtele rennosti kävelyn tahtiin. Parkinsonin taudille ominainen lepovapina on harvinaisempaa. Lewyn kappaletaudissa saattaa esiintyä myös toistuvia kaatumisia ja pyörtyilyä sekä tuntemattomasta syystä johtuvia tajunnanhäiriökohtauksia.

Levottomia unia

Lewyn kappale -tautia sairastavat henkilöt nukkuvat usein levottomasti. Heillä voi olla painajaisia, ääntelyä ja raajojen voimakasta liikuttelua. Puoliso on usein havainnut unihäiriöt jopa vuosia ennen muiden oireiden alkamista. Kun terve ihminen näkee unta, on hänen keskushermostonsa virittynyt tilaan, jossa tahdonalaiset lihakset ovat lamaantuneet siten, että henkilö ei kykene käyttäytymään unensa mukaisesti, kuten huutamaan tai puolustautumaan kuviteltua hyökkääjää vastaan. Lewyn kappale -tautia sairastavilla tämä estomekanismi ei aina toimi. Unien mukainen käyttäytyminen voi olla niin rajua, että hillitsemään pyrkivä omainen on vaarassa.

Alzheimerin taudin ja Lewyn kappale -taudin eli kahden yleisen aivoja rappeuttavan etenevän muistisairauden eroavaisuuksia

 Lewyn kappale -tauti
Hieman yleisempi naisilla
Hieman yleisempi miehillä
Myöhäisempi alkamisikä ja hitaampi eteneminen
Aikaisempi alkamisikä ja nopeampi eteneminen
Alkaa usein muistioireilla ja muisti on koko sairauden ajan vaikeimmin heikentynyt tiedonkäsittelyn osa-alue
Muistiongelmat saattavat kehittyä vasta taudin edetessä
Näköharhat ovat harvinaisempia. Niistä kärsii 5-15 % sairastuneista
Näköharhat ovat yleisempiä. Niistä kärsii 30-60 % sairastuneista 
Muut oireet, jotka ovat Alzheimerintaudissa yleisempiä kuin Lewyn kappale -taudissa:

• Muistin lisäksi kielellisten toimintojen heikkeneminen

 Muut oireet, jotka ovat Lewyn kappale -taudissa yleisempiä kuin Alzheimerin taudissa:

• Vireystilan ja tiedonkäsittelyyn liittyvän oireiston voimakkaat vaihtelut jopa saman vuorokauden sisällä

• Parkinsontyyppiset oireet liikkumisessa,  kuten jähmeys, hitaus ja kävelyvaikeus

• Unen aikainen levottomuus

 Erottelu on kuitenkin hankalaa, koska jälkeenpäin tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että:

• Joka toisella Alzheimerin tautia sairastavalla henkilöllä on aivoissaan myös Lewyn kappaleita

• Joka toisella Lewyn kappale -tautia sairastavalla henkilöllä on myös Alzheimerin tautiin viittaavia muutoksia

• Kumpikin sairaus esiintyy usein myös yhdessä aivoverenkiertosairauden kanssa.

Pianoa soittava punamekkoinen tyttö

Pirkko asui yhdessä miehensä kanssa. Hänelle tuli avaruudellisen hahmottamisen vaikeuksia, joiden vuoksi isoissa tiloissa liikkuminen vaikeutui. Pirkko harrasti miehensä kanssa tanssimista ja hän alkoi kokea toisten lähellä tanssivien parien liikkeet pelottavina ja lamaannuttavina.

Myös ulkona käveleminen vaikeutui. Pirkko tarvitsi mukaansa saattajan, joka käveli aivan vieressä ja ohjasi häntä oikeaan suuntaan. Pikkuhiljaa sekä Pirkon että hänen miehensä harrastukset jäivät ja heidän elämänpiirinsä kapeni. Kotona Pirkko lähinnä istuskeli, mietti ja muisteli vanhoja asioita.

Pirkko alkoi nähdä pientä punaiseen mekkoon pukeutunutta tyttöä, joka soitti pianoa heidän olohuoneessaan. Tytön soittama piano oli samanlainen kuin se, joka oli ollut Pirkon lapsuudenkodissa. Pirkon ja hänen miehensä nykyisessä kodissa ei minkäänlaista pianoa ollut. Pirkko myös tiesi, että hänen miehensä ei tyttöä näe. Pirkko ei kuitenkaan pelännyt näkyä, vaan nautti siitä. Tyttö soitti pianoa lähes joka ilta ja joskus soittaja oli myös joku muu.

(Pirkko, 75 vuotta)

Muistisairaudet

Parkinsonin tauti ja siihen liittyvä muistisairaus

Lue lisää

Vuorovaikutus

Neuvoja omaiselta omaiselle

Tutustu

Vuorovaikutus

Kunnioita muistisairaan todellisuutta

Lue lisää

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?