Patologisiin Lewyn kappale muutoksiin liittyvät sairaudet

Kaksi eri sairautta

Patologisiin Lewyn kappale muutoksiin liittyviä muistisairauksia ovat:

Kummassakin sairaudessa aivojen hermosolujen sisään kertyy pieniä valkuaisainekasautumia, joita kutsutaan Lewyn kappaleiksi. Lewyn kappaleiden kertyessä aivojen hermosoluja vaurioituu ja tuhoutuu. Samaan aikaan syntyy myös hermoimpulsseja välittävien aineiden, kuten dopamiinin ja asetyylikoliinin, puutoksia. Syitä sairauksien puhkeamiselle ei tiedetä. Kumpikin näistä sairauksista on hieman yleisempi miehillä kuin naisilla.

Mikä niitä erottaa?

Lewyn kappale -taudin ja Parkinsonin taudin oirekuvat ovat hyvin samankaltaisia.  On pohdittu, onko kyseessä sama sairaus, jonka oireet alkavat eri järjestyksessä. Erottavana tekijänä pidetään sitä, että Lewyn kappale -taudin alkuvaiheeseen painottuvat tiedonkäsittelyyn liittyvät oireet, kun taas Parkinsonin taudissa tulevat ensin liikkumiseen liittyvät oireet, kuten hitaus, jäykkyys ja kömpelyys. Lewyn kappaleita myös kertyy varsinkin sairauden alkuvaiheissa eri osiin aivoja.

Muistisairaudet

Lewyn kappale 
-tauti

Lue lisää

Muistisairaudet

Parkinsonin taudin 
muistisairaus

Lue lisää

Ajankohtaista

Tutustu

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?