Asiakaskohtaamiset näkyviksi sensoriteknologian avulla

Memocate ja Rinnekoti aloittavat yhteistyön, jossa pilotoidaan Memocaten uutta sensoriteknologiaan pohjautuvaa Rytmi-palvelua, joka mittaa asiakkaiden ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Pilotissa tutkitaan ja kehitettään Rinnekodin asiakaskokemusta, vuorovaikutusta sekä palveluja. Pilotti suoritetaan kolmessa Rinnekodin yksikössä, joissa tarjotaan asumisen tuen palveluja kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Pilottitutkimus käynnistyy tammikuussa ja tuloksia odotetaan kevään 2021 aikana.

15.1.2021

Pilotti aloitettiin Rinnekodin Lastutien yksikössä tiistaina 12.1.2021. Kuvassa työntekijä Leena Lahtinen ja Memocaten toimitusjohtaja Heikki Hauskaviita yhdessä Rinnekodin asiakkaan kanssa.

Asiakaskohtaamisiin käytetty aika näkyväksi

Diakonissalaitokseen kuuluva Rinnekoti kehittää aktiivisesti palvelujaan ja kirittää kehitysvamma-alaa uusilla innovaatioilla. ”Kehittämisen painopiste on erityisesti asiakaskokemuksessa ja työntekijäkokemuksessa. Memocaten kanssa tehtävä yhteistyö pureutuu näihin molempiin, sekä luo pohjaa palvelujen kehittämiselle”, sanoo Anna Eskola, Rinnekodin laadusta ja kehittämisestä vastaava johtaja.

Pilottitutkimus tuo näkyväksi asiakkaan kanssa vietetyn ajan ja mahdollistaa niin palvelun kuin työkäytäntöjenkin kehittämisen”, jatkaa Eskola.

Pilottitutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten asiakkaiden palveluntarve ja Rinnekodin tuottaman palvelun määrä kohtaavat. Pilotissa kokeillaan Memocate Oy:n kehittämää Rytmi-palvelua, jolla mitataan asumispalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden yhdessä viettämän ajan määrää sensoriteknologian avulla.

Palvelumme tarkoituksena ei ole seurata yksittäisten työntekijöiden ajankäyttöä, vaan tarkastelemme tuotetun palvelun määrää asiakaskohtaisesti. Samalla teemme näkyväksi sen, kuinka paljon ohjausta kukin asiakas on saanut henkilökunnalta yhteensä”, kertoo Heikki Hauskaviita Memocatelta.

Memocatella yhteistyön käynnistymiseen ollaan tyytyväisiä. ”Tuotekehitysvaiheessa oleva sensorimme pääsee nyt todelliseen testiin ison sote-toimijan palveluissa, mikä auttaa meitä kehittämään palveluamme eteenpäin”, Hauskaviita kiittelee.

Memocate kehittää Rytmi-palvelua sote- ja hoivapalveluihin yleisesti. Memocaten tausta on ikäihmisten ja erityisesti muistisairaiden palveluissa, ja Rytmiä on kehitetty alunperin nämä kohderyhmät mielessä. “Oli onnekas sattuma, että löysimme Rinnekodin pilottikumppaniksi. Emme olleet ajatelleet, että Rytmille voisi olla kysyntää muuallakin kuin ikäihmisten palveluissa”, Hauskaviita toteaa.

Rytmi-palvelusta ei tässä pilotissa ole vielä kaikki ominaisuudet käytössä. Palvelulla olisi mahdollista myös analysoida asiakaskohtaamisten laatua ja sosiaalisen vuorovaikutuksen määrää yhdessä vietetyn ajan määrän lisäksi. Pisimmälle viedyissä visioissa palvelu osaisi ennakoida muutoksia henkilöstöresurssitarpeissa sekä asiakkaiden toimintakyvyssä, jolloin muutoksiin voitaisiin valmistautua paremmin ennalta. Työntekijöiden arkea helpottaisi puolestaan se, että palvelu avulla mahdolliset työn suunittelun tai resursoinnin epäkohdat voitaisiin välttää.

Heikki Hauskaviita

Heikki Hauskaviita

Heikki Hauskaviita on Memocaten toimitusjohtaja ja yksi perustajista. 

Katso myös nämä

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti tilausjaksosi aikana.

Share This