Antikolinergisilla lääkkeillä yhteys jopa puolet suurempaan dementiariskiin

Laajan brittitutkimuksen mukaan antikolinergisten lääkkeiden määräämisessä keski-ikäisille ja sitä vanhemmille henkilöille kannattaa noudattaa varovaisuutta.
1.9.2019

Henkilöillä, joilla on edeltävän kymmenen vuoden aikana ollut käytössä vähintään 1095 päiväannosta antikolinergisesti vaikuttavaa lääkettä, on 50 % suurempi riski sairastua dementiaan, kertoo JAMA Internal Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus. Mainittu lääkemäärä vastaa kolmen vuoden jokapäiväistä käyttöä. Riski liittyi vahvimmin ennen 80 vuoden ikää alkaviin dementiasairauksiin sekä aivoverenkiertosairauden muistisairauksiin.

Antikolinergisia lääkkeitä käytetään usean eri sairauden hoitoon, ja niiden teho perustuu hermoston välittäjäaineen asetyylikoliinin vaikutuksen estämiseen. Niillä tiedetään olevan lyhytaikaisia kognitiivisia haittavaikutuksia, kuten muistin heikkenemistä tai sekavuutta, mutta tieto pitkäaikaisvaikutuksista on vielä vähäistä. Englannissa tehdyssä tutkimuksessa löytyi tilastollisesti merkittävä yhteys antikolinergisten lääkkeiden käytön ja dementian puhkeamisen välillä.

Dementiariskin kasvaminen yhdistettiin antikolinergisiin masennus-, Parkinson-, psykoosi-, virtsankarkailu- ja epilepsialääkkeisiin. Sen sijaan dementiariskiä lisäävää vaikutusta ei havaittu olevan antikolinergisesti vaikuttavilla antihistamiineilla, lihasrelaksanteilla, ruoansulatuskanavan toimintaan käytettävillä lääkkeillä, sydänlääkkeillä tai astmalääkkeillä. Tulosten luotettavuutta lihasrelaksanttien ja sydänlääkkeiden osalta heikentää kuitenkin se, että tutkitut henkilöt käyttivät niitä vain pieniä määriä.

 

Tutkimuksessa analysoitiin englantilaisilla terveysasemilla asioineiden 58 769 dementiaan sairastuneen sekä 225 574 verrokkiryhmänä toimineen terveen henkilön antikolinergisten lääkkeiden käyttöhistoriaa. Kaikki tutkitut henkilöt olivat vähintään 55 vuotiaita, ja tarkastelun alla oli yhteensä 56 eri lääkettä, jolla on voimakkaita antikolinergisia ominaisuuksia. Päähuomio kiinnitettiin antikolinergisten lääkkeiden käyttöön 1-11 vuotta ennen diagnoosia, mutta lisäanalyyseja tehtiin myös 3-13 ja 5-20 vuoden ajalta ennen diagnoosia.

Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että antikolinergisten lääkkeiden ja dementian väliltä löytyneen yhteyden pohjalta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä syy-seuraussuhteista. Mikäli jatkotutkimuksessa todettaisiin antikolinergisten lääkkeiden olevan yhtenä osasyynä dementian puhkeamiselle, tarkoittaisivat tämän tutkimuksen tulokset sitä, että antikolinergiset lääkkeet ovat osallisina joka kymmenennen dementian puhkeamisessa.

Coupland CAC, Hill T, Dening T, Morriss R, Moore M, Hippisley-Cox J. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. Published online June 24, 2019179(8):1084–1093.

Sanna Kaski

Sanna Kaski

Sanna Kaski on Memocaten sisällöntuottaja. Hän on suomen kielen ja viestinnän asiantuntija (FM) sekä sairaanhoitaja.
Share This