Anna läheisellesi aikaa sopeutua sairauteen

Muistisairauteen sairastuminen on usein hämmentävää ja pelottavaa. Kaksi yleistä selviytymistapaa on:

  • Tilanteen hyväksyminen ja siihen sopeutuminen etsimällä keinoja, jotka tekevät arkielämästä mahdollisimman sujuvaa.
  • Tilanteen kieltäminen. Tähän sisältyy muun muassa sairaudesta puhumisen välttelyä sekä sairauteen liittyvien muutosten huomiotta jättämistä. Tarkoituksena on suojella itseään sairauden aiheuttamalta tuskalta, jonka kohtaaminen on sillä hetkellä ylivoimaista.

Muistisairaat eivät yleensä käytä vain jompaakumpaa selviytymistapaa. Monilla käytetyt selviytymiskeinot vaihtelevat riippuen kulloisenkin tilanteen haasteellisuudesta ja sen hetkisistä voimavaroista. Kyse ei useinkaan ole omasta valinnasta, vaan siitä, mitä henkilö milläkin hetkellä pystyy sietämään.

Tilanteen kieltäminen vaikuttaa ulospäin usein sairaudentunnottomuudelta. Se on yleensä haastavaa omaisille, jotka haluaisivat aktiivisesti auttaa läheistään löytämään apua arkeensa. Omaisilta vaaditaan usein kärsivällisyyttä, jonka ylläpitäminen ei yleensä ole helppoa omaisen käydessä läpi omaa tunneprosessiaan. Tilanteessa auttaa usein se, että kumpikin osapuoli saa aikaa sopeutua tilanteeseen.

ÄLÄ VAADI ITSELTÄSI TAI LÄHEISELTÄSI SELLAISTA, MIHIN ETTE OLE VIELÄ VALMIITA

Tunnistatko jommankumman tai kummatkin selviytymistavat?

Miten ne ovat läheiselläsi ilmenneet ja miten se on vaikuttanut sinuun? Jos läheiselläsi on ollut kieltämisvaihe, minkälaisen suhtautumistavan olet kokenut toimivimpana?

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Vuorovaikutus

Kohtele muistisairasta kuin aikuista

Lue lisää

Vuorovaikutus

Kunnioita muistisairaan todellisuutta

Lue lisää

Vuorovaikutus

Vinkkejä Camilla Lindholmilta

Tutustu

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?