Kohtele muistisairasta kuin aikuista

Yksi muistisairaan keskeisimmistä toiveista on tulla kohdelluksi aikuisena, vakavasti otettavana ihmisenä. On tärkeää muistaa, että muiden ihmisten suhtautuminen vaikuttaa voimakkaasti minäkuvaan ja itsetuntoon.

Muistisairas saattaa hyötyä siitä, että keskustelukumppani puhuu selkeämmällä ja ymmärrettävämmällä tavalla. Omainen usein tuntee muistisairaan henkilökohtaisen tavan viestiä ja mukauttaa omaa puhetyyliään vastaamaan hänen tarpeitaan. Vaarana on kuitenkin siirtyä ylimukautetun puheen puolelle.

Ylimukautettu puhe tarkoittaa vastaanottajan tulkintakykyä aliarvioivaa puhetta. Se muistuttaa lapselle suunnattua puhetta ja siinä muistisairasta esimerkiksi kehutaan ja kannustetaan kuin lasta. Puhuja ei välttämättä itse huomaa puhuvansa alentavasti ja holhoavasti.

SELKEYTÄ KIELTÄ TARVITTAESSA, MUTTA PUHU KUIN AIKUISELLE
Muistisairauden edetessä läheinen siirtyy yhä enemmän huolehtijan ja hoivaajan rooliin, joka usein asettaa haasteita ihmissuhteen tasa-arvoisuudelle. Vuorovaikutustyylillä, joka tukee tasa-arvoisuuden säilymistä ja kunnioittaa sitä identiteettiä, joka muistisairaalla oli jo ennen sairastumistaan, on usein hyviä vaikutuksia.

Minkälaisilla vuorovaikutustavoilla tuet tasa-arvoisuuden säilymistä suhteessanne?

Mikä mielestäsi erottaa selkeämmän puhetyylin ja ylimukautetun puheen toisistaan?

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Vuorovaikutus

Kunnioita muistisairaan todellisuutta

Lue lisää

Vuorovaikutus

Tue läheisesi toimintakykyä

Lue lisää

Ajankohtaista

Muistisairas isovanhempi ei ole mörkö

Tutustu

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?

Onko sinulla uutta tutkimustietoa tai kehitysideoita sivustolle?