Hei!
Me olemme Memocate,
ja me tuemme sinua
muistisairaan hoidossa.
Tarinamme

Unelma aidosta kohtaamisesta

Camilla Lindholm työskenteli opiskeluaikoinaan paikallisessa vanhainkodissa. Työssä ihmisten aito kohtaaminen nousi avainasemaan. Arki asukkaiden kanssa antoi paljon, mutta pintaan nousi myös riittämättömyyden tunne. Miten välttyä aikaa vieviltä väärinymmärryksiltä? Miten olla vuorovaikutuksessa muistisairaan kanssa, kun hänen ainoat sanansa ovat ”kyllä” ja ”ei”?

Hoivatyön dilemmat johtivat pitkäaikaiseen tutkimustyöhön muistisairaudesta ja vuorovaikutuksesta Helsingin yliopistolla. Tutkimusta ohjasi vahva halu auttaa sekä vaikuttaa. Tiedon pitäisi saavuttaa ihmiset, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa päivittäin.

Tarinamme

Me olemme
Memocate

Vuosien jälkeen yhden ihmisen visiosta on kasvanut meidän päämäärämme. Me tahdomme parantaa asiakkaidemme olosuhteita ja elämää. Memocate syntyi Helsingin yliopistolla tarjotakseen täysin uudenlaisia digitaalisia palveluja muistisairaiden hoidon tueksi. Hoitoalan ammattilaisille tarjoamme mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamista.

Muistisairaiden läheisille taas tuomme helpotusta arkeen parempien käytäntöjen avulla. Verkkoalustamme mahdollistaa hoivatyössä koettujen tunteiden työstämisen sekä tarjoaa helposti hyödynnettäviä toimintamalleja, jotka vähentävät työn ja arjen kuormittavuutta.

Tarinamme

Erityinen tuote,
erityinen tiimi

Toimintamme erityiseksi tekee vahva tieteellinen tausta. Haluamme auttaa ihmisiä tietoa lisäämällä. Tieteellisen neuvonantajamme Camillan lisäksi Memocate koostuu innokkaista ihmisistä, joista jokainen tuo yritykseen oman inspiraationsa ja erityisosaamisensa.

Avainasemassa työssämme näyttäytyvät ammattitaitoisuus, välittäminen sekä innovatiivisuus. Nämä yhdessä jakamamme arvot ohjaavat ja kehittävät alati toimintaamme. Lyhyesti sanottuna erityinen tuote, erityinen tiimi. Sitä me olemme.

Palvelu

Valmistamme uudenlaista verkkokoulutuspalvelua muistisairaiden ammatti- ja omaishoitajille sekä hoitoalan opiskelijoille.

Työskentelemme tiiviisti asiakkaidemme kanssa lisätäksemme ymmärrystä muistisairauksista sekä parantaaksemme vuorovaikutusta muistisairaan ja hoitajan välillä. Tarjoamme myös lähiopetusta sekä konsultointia asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Valmistamme parhaillaan ensimmäistä versiota palvelustamme. Etsimme yhteistyökumppaneita tuotekehityksen ja kansainvälistymisen tueksi.

Tutkimus

Muistisairas ihminen ei aina pysty ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan sanallisesti, jolloin ilmaisukeinojen puute saattaa purkautua haasteellisena käytöksenä.

Yksinkertaisimmillaan muistisairas ei vaikkapa huomaa, että hänelle puhutaan, jos hoitaja ei pysähdy hänen kohdalleen. Tämä tuottaa väärinymmärryksiä ja turhautumista. Oikeanlainen viestintä muistisairaan kanssa toimii todistetusti tehokkaana lääkkeettömänä kuntoutuksena, joka ehkäisee haasteellista käyttäytymistä ja helpottaa sekä muistisairaiden että vuorovaikutuskumppaneiden arkea.

Memocate perustuu Helsingin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Camilla Lindholm on vuodesta 2005 tutkinut muistisairaiden henkilöiden ja hoitajien välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksessaan hän keskittyy tarkastelemaan niitä strategioita joita hoitajat ja muistisairaat vuorovaikutuksessaan käyttävät ja miten vuorovaikutus sujuu kun toinen osapuoli muistisairauden takia ei pysty osallistumaan samalla tavalla kuin toinen. Kun sanat katoavat ja kielen ymmärtäminen vaikeutuu, vastuu keskustelun sujumisesta siirtyy muistisairaan keskustelukumppanille. Camilla käyttää videoitua tutkimusaineista ja keskusteluanalyyttista menetelmää, joka tuo näkyväksi vuorovaikutuksen yksityiskohtia, joita on aiemmin jäänyt näkymättömiin.

Lindholm, C. 2016. Boundaries of participation in care home settings: use of the Swedish token jaså by a person with dementia. Clinical Linguistics and Phonetics Sep 13:1-17.

Lindholm, C. 2016. Keskustelunanalyysi ja etnografia. Teoksessa: Stevanovic, M. & Lindholm, C. (red.), Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino.

Lindholm, C. 2016. Luottamuksen haasteet. Teoksessa: Stevanovic, M. & Lindholm, C. (toim.), Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino.

Lindholm, C. 2015. Parallel realities: The interactional management of confabulation in dementia care encounters. Research on Language and Social Interaction 48(2), 176–199.

Lindholm, C. 2014. Comprehension in interaction: Communication at a day care center. In: Jens Brockmeier, Hilde Lindemann & Lars-Christer Hydén (Eds.) Beyond loss. Dementia, identity, personhood. Oxford: Oxford University Press. 155–172.

Lindholm, C. 2013. Challenges and opportunities of group conversations: The day-care center as a communication milieu. In Boyd H. Davis & J. Guendouzi (eds.), Pragmatics in Dementia Discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 205–238.

Lindholm, C. & Wray, A. 2011. Proverbs and formulaic sequences in the language of elderly people with dementia. Dementia 10(4), 604–624.

Lindholm, C. 2010. När orden fattas oss. Om demens, språk och kommunikation. [Kun sanat puuttuvat. Dementia, kieli ja vuorovaikutus.] Stockholm: Liber.

Lindholm, C. 2008. Laughter, communication problems and dementia. Communication & Medicine 5(1), 3–14.

Lindholm, C. 2007. Det är som sjutton också: kiinteät ilmaukset dementiaa sairastavien vanhusten ja hoitajien keskusteluissa. Puhe ja kieli 26(3), 185–200.

Kurhila, S. & Lindholm, C. 2016. Ymmärtämisen haasteet Teoksessa: Stevanovic, M. & Lindholm, C. (toim.), Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino.

Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.). 2012. Haavoittuva keskustelu. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Opike.

Nielsen, R.T., Antelius, E., Spilker, R.S., Torkpoor, R., Toresson, H., Lindholm, C. & Plejert, C. 2015. Dementia care for people from ethnic minorities: a Nordic perspective. International Journal of Geriatric Psychiatry 30(2), 217─218.

Plejert, C., Lindholm, C. & Schrauf, R.W. (eds.). 2017. Multilingual interaction and dementia. Bristol: Multilingual Matters.

Stevanovic, M. & Lindholm, C. (toim.). 2016. Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovakutusta. Tampere: Vastapaino.

Lue lisää
Tiimi

Heikki

Heikki Viitanen

CO-FOUNDER & CEO

heikki@memocate.com

+358404893848

Camilla

Camilla Lindholm

CO-FOUNDER & SCIENTIFIC ADVISOR

camilla@memocate.com

+358407179691

Anastasiia

Anastasiia Kozina

CO-FOUNDER & Head of Design

anastasiia@memocate.com

Soile

Soile Törrönen

Content Creator

soile@memocate.com

Daniel

Daniel Landau

Co-Founder & Head of IT

daniel@memocate.com

Liza

Liza Kinner

Animation lead

liza@memocate.com

Chrystal

Chrystal Giam

Illustrator

chrystal@memocate.com

Ota yhteyttä

Sähköposti

heikki@memocate.com

Puhelinnumero

+358 40 4893 848

Uutiskirje