Martin

Aid for Dementia

Yritys


Suzanna

Mitä teemme?

Olemme spin-off-yritys Helsingin yliopistosta, ja tarjoamme verkkokoulutuspalveluna muistisairaiden hoivatilanteiden laatua ja onnistumista parantavia toimintatapoja.

Missio

Vuorovaikutustaidot ovat hyvän hoidon perusta. Autamme hoitajia tarjoamaan parasta mahdollista hoivaa muistisairaille koulutuksen avulla.

Memocate hyödyntää uusinta tutkimusta ja ammattitaitoista palvelumuotoilua tarjoten hoitajille mukaansatempaavan oppimiskokemuksen. Rakennamme monikanavaista koulutuspalvelua, joka parantaa asiakkaidemme hyvinvointia maailmanlaajuisesti.

Arvot

Arvomme ohjaavat meitä työssämme ja kertovat, miten toimimme suhteessa toisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja asiakkaisiimme. Arvojemme avulla olemme luoneet yrityskulttuurin, jossa intohimo ja energia kukoistavat.

Ammattitaitoisuus

  • Tarjoamme oikeita ratkaisuja oikeisiin ongelmiin
  • Kannamme vastuun työstämme
  • Tunnemme tuotteemme ja asiakkaamme

Välittäminen/huolenpito

  • Asetamme ihmiset etusijalle
  • Sitoudumme palvelemaan muita
  • Tuomme lisäarvoa yhteisöömme

Innovatiivisuus

  • Elämme visiotamme
  • Toimimme ideoidemme toteuttamiseksi
  • Käännämme haasteet mahdollisuuksiksi

Tarinamme

Memocaten tarina alkoi jo vuosia sitten, kun Camilla Lindholm työskenteli opintojen ohessa Sipoolaisessa hoivakodissa.

“Olin istumassa ja juttelin työtovereideni kanssa, kun yksi talon asukkaista lähestyi meitä. Yhtäkkiä hän jähmettyi, jäi tuijottamaan kahvipöydällä ollutta sokerikkoa yrittäen sanoa jotakin, mutta jäi toistamaan vain sanaa “tuo..tuo...tuo”.

Siinä samassa tajusin, että muistisairauksissa ei ole kysymys ainoastaan muistista, vaan myös kielestä – kun sairastuu muistisairauteen, saattaa kadottaa tavallisetkin käsitteet kuten sokerikon, mikä heikentää kykyä kommunikoida muiden kanssa. Tällöin sairastunut tulee riippuvaiseksi toisten avusta saadakseen äänensä kuuluviin.

Me Memocatessa haluamme auttaa muistisairaita ja heidän hoitajiaan kommunikoimaan mahdollisimman sujuvasti.”

-Camilla Lindholm

Palvelu


Memocate tarjoaa monipuolisia koulutuspalveluja. Työskentelemme tiiviisti asiakkaidemme kanssa lisätäksemme ymmärrystä muistisairauksista sekä parantaaksemme vuorovaikutusta muistisairaan ja hoitajan välillä. Tarjoamme niin lähi- kuin verkko-opetusta sekä konsultointia asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Valmistamme parhaillaan ensimmäistä versiota palvelustamme, jota pilotoidaan vuoden 2017 lopussa. Etsimme yhteistyökumppaneita tuotekehityksen ja kansainvälistymisen tueksi.

Ota yhteyttä!

Pilotti muodostuu neljästä moduulista:

MODUULI 1: YLEISTIETOUTTA MUISTISAIRAUKSISTA
MODUULI 2: MUISTISAIRAAN TODELLISUUS
MODUULI 3: VUOROVAIKUTUS JA TURVALLISUUS HOIVATYÖSSÄ
MODUULI 4: HAASTAVAT TILANTEET JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

Pilotissa yhdistetään verkko-opiskelua sekä workshop-muotoista lähiopetusta.

computer

Tiimi


Camilla

Camilla Lindholm

Camilla Lindholm, tutkija, pohjoismaisten kielten dosentti Helsingin yliopistosta. Yli 10 vuotta kokemusta ja uraauurtavaa tutkimusta muistisairauksista ja vuorovaikutuksesta. Intohimona parantaa muistisairaiden ja heidän hoitajiensa elämänlaatua hyödyntämällä syvällistä tieteellistä tutkimusta


camilla@memocate.com

+358 40 717 9691

Camilla

Heikki Viitanen

Heikki Viitanen, toimitusjohtaja ja hyvien asioiden fasilitaattori. Missiona auttaa muita rakentamalla verkostoja, poistamalla esteitä ja yhdistämällä toisiaan täydentävää tietoa ja osaamista. Tausta Demolassa, järjestöissä kuten nuorkauppakamari, sekä hallintotieteen opinnoissa Tampereen yliopistolla.


heikki@memocate.com

+358 44 0998 996

Tutkimus


Muistisairas ihminen ei aina pysty ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan sanallisesti, jolloin ilmaisukeinojen puute saattaa purkautua haasteellisena käytöksenä.

Yksinkertaisimmillaan muistisairas ei vaikkapa huomaa, että hänelle puhutaan, jos hoitaja ei pysähdy hänen kohdalleen. Tämä tuottaa väärinymmärryksiä ja turhautumista.

Oikeanlainen viestintä muistisairaan kanssa toimii todistetusti tehokkaana lääkkeettömänä kuntoutuksena, joka ehkäisee haasteellista käyttäytymistä ja helpottaa sekä muistisairaiden että vuorovaikutuskumppaneiden arkea.

Memocate perustuu Helsingin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Camilla Lindholm on vuodesta 2005 tutkinut muistisairaiden henkilöiden ja hoitajien välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksessaan hän keskittyy tarkastelemaan niitä strategioita joita hoitajat ja muistisairaat vuorovaikutuksessaan käyttävät ja miten vuorovaikutus sujuu kun toinen osapuoli muistisairauden takia ei pysty osallistumaan samalla tavalla kuin toinen. Kun sanat katoavat ja kielen ymmärtäminen vaikeutuu, vastuu keskustelun sujumisesta siirtyy muistisairaan keskustelukumppanille. Camilla käyttää videoitua tutkimusaineista ja keskusteluanalyyttista menetelmää, joka tuo näkyväksi vuorovaikutuksen yksityiskohtia, joita on aiemmin jäänyt näkymättömiin.

Julkaisuja

Lindholm, C. 2016. Boundaries of participation in care home settings: use of the Swedish token jaså by a person with dementia. Clinical Linguistics and Phonetics Sep 13:1-17.

Lindholm, C. 2016. Keskustelunanalyysi ja etnografia. Teoksessa: Stevanovic, M. & Lindholm, C. (red.), Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino.

Lindholm, C. 2016. Luottamuksen haasteet. Teoksessa: Stevanovic, M. & Lindholm, C. (toim.), Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino.

Lindholm, C. 2015. Parallel realities: The interactional management of confabulation in dementia care encounters. Research on Language and Social Interaction 48(2), 176–199.

Lindholm, C. 2014. Comprehension in interaction: Communication at a day care center. In: Jens Brockmeier, Hilde Lindemann & Lars-Christer Hydén (Eds.) Beyond loss. Dementia, identity, personhood. Oxford: Oxford University Press. 155–172.

Lindholm, C. 2013. Challenges and opportunities of group conversations: The day-care center as a communication milieu. In Boyd H. Davis & J. Guendouzi (eds.), Pragmatics in Dementia Discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 205–238.

Lindholm, C. & Wray, A. 2011. Proverbs and formulaic sequences in the language of elderly people with dementia. Dementia 10(4), 604–624.

Lindholm, C. 2010. När orden fattas oss. Om demens, språk och kommunikation. [Kun sanat puuttuvat. Dementia, kieli ja vuorovaikutus.] Stockholm: Liber.

Lindholm, C. 2008. Laughter, communication problems and dementia. Communication & Medicine 5(1), 3–14.

Lindholm, C. 2007. Det är som sjutton också: kiinteät ilmaukset dementiaa sairastavien vanhusten ja hoitajien keskusteluissa. Puhe ja kieli 26(3), 185–200.

Kurhila, S. & Lindholm, C. 2016. Ymmärtämisen haasteet Teoksessa: Stevanovic, M. & Lindholm, C. (toim.), Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino.

Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.). 2012. Haavoittuva keskustelu. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Opike.

Nielsen, R.T., Antelius, E., Spilker, R.S., Torkpoor, R., Toresson, H., Lindholm, C. & Plejert, C. 2015. Dementia care for people from ethnic minorities: a Nordic perspective. International Journal of Geriatric Psychiatry 30(2), 217─218.

Plejert, C., Lindholm, C. & Schrauf, R.W. (eds.). 2017. Multilingual interaction and dementia. Bristol: Multilingual Matters.

Stevanovic, M. & Lindholm, C. (toim.). 2016. Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovakutusta. Tampere: Vastapaino.

Tilaa uutiskirje